Aedes leucocelaenus ve aedes scapularius nedir

Aedes leucocelaenus ve Aedes scapularius gibi Güney Amerika?da ve Aedes simpsoni gibi Afrika’da yaşayan ve maymunlardan insana sarıhumma hastalığının etkenini taşıyan sivrisinek türleri çok yaygındır. En önemli tür çizgili sinek (Aedes aegypti) olup, her iki yarıkürede sarıhummayı taşır. Bu tür, evlerin civarında sık görülen bir sivrisinek olup, dişisi bahçelerde ufak su birikintilerinin içine yumurta yapar. De Lesseps?in Panama kanalım bitirememesinde, bu sivrisinek türü hastalık taşıyarak birinci derecede etken olmuştur. De Lesseps iki okyanusu birleştirecek olan kanalı yapmağa çalışırken, çizgili sineğin san hummanın yayılmasında ne gibi bir rol oynadığı bilinmiyordu. Bu girişimden bir süre sonra, Havana da çalışan Dr Carlos Finlay ilk defa çizgili sinekle hastalık arasında bir bağ bulunabileceğini ileri sürdü. 1900 yılı sonlarında Walter Reed, James Carroll, Jesse Lazaer ve Aristides Agramonte adlarındaki dört Amerikalı hekim, Dr. Finlay?in görüşünün doğruluğunu ortaya çıkardılar. Ancak çalışmalar sırasında Dr. Carroll ve Lazaer sarıhummaya yakalandılar ve bu hastalıktan kurtulamayarak öldüler