Aerob nedir

Oksijenli ortamda yaşayabilen bakteriler Bununla birlikte oksijensiz ortamda yaşayabilen türlerri de vardır; bunlara zorunlu olmayan aeroblar denir. Belsoğukluğu hastalığının etkeni olan gonokoklar ve beyin omurilik hummasına yol açan meningokoklar aerob mikroplardır.