Ateş çok önemli bir belirti

Sağlıklı bir insanın vücut sıcaklığı dar bir sınır içinde dalgalanmalar gösterir. Normal üst sınırı aştığı zaman ateşin varlığından söz edilir. Ateşin gelişmesi, yükseliş ve iniş özellikleri, vücut konusunda, kan serumu incelemeleri kadar yeterli bilgi sağlar. Ateş, önemli bir tehlike işaretidir; bu işarete verilecek önem daha büyük tehlikeleri önler.

Ateş, insan vücudunun incinmeye karşı gösterdiği sayısız tepkilerden biridir. Hemen hemen bütün hastalıklarda ateş az çok yükselir. Ateş bu nedenle hastalık varlığını yansıtan çok sağlam bir belirtidir; yükselişindeki ve düşüşündeki özellikler, teşhise götüren ipuçları olabilir.

İnsan vücudunun sıcaklığını denetleyen mekanizma çok etkili olarak çalışır. İnsan ve memeli hayvanların vücutlarının sıcaklığı, ortamın çok değişebilen sıcaklığına ve uyanıkken gösterilen faaliyetle uykudaki durum arasındaki büyük farklara rağmen, çok dar bir sınır içinde dalgalanır, öte yandan, hastalanan bir kimsenin vücut sıcaklığı yükselir ve yüksek bir düzeye ulaşır.

Vücut sıcaklığı, başta karaciğer ve kaslar olmak üzere, vücudun çeşitli organlarında besinlerin karmaşık bir kimyasal değişiklik geçirerek yanmaları sonucu oluşur. Derinin ışınım, buharlaşma ve konveksiyon ile soğuması, akciğerlerden nemin uçup gitmesi ve sindirim sırasında gerekli enerjinin harcanması işlemleri ısının kaybını gerçekleştirir. Vücudun yüzeyinde akan kan miktarı ve terbezlerinin işleyişleri ısı kaybını düzenleyen önemli öğelerdir. Bu işlemler beynin hipotalamus adı verilen bölgesindeki bir merkezden yönetilir. Bu bölgede meydana gelen urlar, vücut sıcaklığında büyük değişikliklerin ortaya çıkmasına yol açar, vücut sıcaklığı normal sınırların üstüne ya da altına taşabilir. Vücut sıcaklığının normalin altına inmesine hipotermi, üstüne çıkmasına ise hipertermi adı verilir.