Cinsel hastalıklarda doktordan çekinme

Reşit olmayanlar da dâhil her birimiz doktorun profosyonelliğine saygı göstermeliyiz. Yalnız ve yalnız hastanın kendisi doktorun bu sim açıklamasına izin verebilir. Doktor kendisine baş vuran bir genç erkek ya da kızın anababasına hiç bir şey söylemeyecektir.

Bu tür bir durumda anababalarma haber verme görevi genç erkek ya da kıza düşer. Çünkü anne ve babalar, kendilerine gereksinimi olan çocuklarına anlayış gös-termek ve yardım etmekle yükümlüdürler.