Cinsel ilişkide ağrı terapileri

İşbirliğine dayalı güvenilir bir bağ kurma, hastanın şüphelerini ve korkularını ele alma, multidisipliner bir kavramlaşürma ve tedavi yaklaşımı hakkında eğitim verme, gerçekçi ama iyimser hedefler behrleme açısından terapinin ilk aşaması çok önemkdir. Terapötik bir bağ kurmanın ilk adımı ağrımn gerçek olduğunu savunan bir ağrı perspektifi benimsemektir. Bu, hastanın genellikle görmezden gelinen temel şikâyetinin ve yaşadıklarının doğruluğunu kabul etmektir. Aynı zamanda herhangi bir cinsel sorundan dolayı ortaya çıkabilen suçluluk duygusunu azaltır ve problemi hastamn pek kontrol edemediğini düşündüğü tıbbi bir duruma indirgemenin önüne geçer. Tedavinin ilk aşamasının ardından, ağrıyı terapinin esas odak noktası yaparak devam etmek kurulan bağı daha da güçlendirir.

Terapinin ilk aşamalarında hastanın şüpheleri ve korkuları doğrudan ele alınmalıdır. Kadının tedaviden beklentileri nelerdir? Ağrıya yönelik psikolojik müdahalelere ilişkin çekinceleri nelerdir? Eğer tedavi işe yaramazsa ne olacağını düşünmektedir? Kadının endişelerinin açığa çıkması konusunda sahip olduğu rahatlık düzeyini, aynı zamanda durumuyla ilgili mevcut kişisel teorisiyle çelişebilecek yeni bilgileri kabul edip etmeyeceğini terapistin tutumu belirler. Olumsuz beklentilerin dile getirilmesini sağlamanın, sonuç olarak da genital ağrı sorununu yeni bir bakış açısıyla değerlendirmeyi göstermenin en ideal yolu onaylayıcı, empatik ve açık bir tutum sergilemektir. Yavaş yavaş kadının genital ağrıyı düşüncelerinden, duygularından, davranışlarından ve ikili etkileşimlerden etkilenen çok boyutlu bir olgu olarak yeniden kavramlaştırması sağlanır umut verici bir bakış açısını teşvik eden güçlendirici bir tablo.

Her cinsel ilişki girişiminden önce ve sonra düşüncelerin, duyguların, davranışların ve çiftin etkileşimlerinin kaydedildiği bir ağrı şiddeti günlüğü faydalı olabilir. Çoğunlukla hasta ağrısını etkileyen faktörleri fark etmeye başlar -ki bu süreç ağrı kontrolü üzerinde çalışılmasını kolaylaştırır. Ağn günlüğü, hastanın ağrı deneyi-minin farklı boyutları haklonda terapistin epey bir bilgi edinmesini sağlar, ayrıca zaman içinde ortaya çıkan değişimleri değerlendirmek için faydalı bir araçtır. Kadının yaşadığı belli bir genital ağn türüne ilişkin eğitici materyaller önerme açısından da faydalıdır. Mesela, Ulusal Vulvodini Birliği?nin bülteni vulvar ağnsı hakkında güncel ve kolaylıkla anlaşılabilir bilgiler sunmaktadır.

Hem ağrımn şiddeti hem de cinsel işlev, özyeterlilik ile ilişkilendirildiği için (Desrochers vd., 2005) ve tedavinin sonucu tedaviye duyulan güvene bağlı olduğundan (Bergeron, Binik, Khalife, Pagidas, Glazer vd., 2001), hedeflerin hastanın terapi sürecine, ağnsım ve cinsel işlev bozukluğunu azaltma yeterliliğine güven duymasını sağlayacak şekilde dikkatlice planlanması gerekir. Gerçekçi olmayan yüksek hedefler ancak bu güvenin sarsılmasını sağlar. Potansiyel olarak zarar verici hedeflere dair iki örnek, 1) ağrının tamamen ortadan kalkması ve 2) cinsel ilişki sıklığında çarpıcı bir artış yaşanmasıdır. Ağrılı cinsel aktivitelerin sayısını ve gerilimini azaltmaya, haz verici cinsel birleşmelerin yaşanmasını sağlamaya odaklanan hedefler genellikle daha verimlidir. Bunlar, hastamn cinsel ihtiyaçlarını ve tercihlerini keşfetmesi, yavaş yavaş dikkatini cinsel ilişkiden uzaklaştırması konusunda terapiste ve hastaya yardımcı olacaktır.