Cinsel özsaygı

Hastalık ve onunla ilgili sorunlar (örneğin kontinans, hijyen veya kadınsılık) kişinin cinsel cazibe, erkeksilik veya kadınsılık hissini olumsuz yönde etkileyebilir. Önceki sosyal rollerin bozulması veya tersine dönmesi cinsel güveni daha da sarsabilir. Diğer önemli değişkenler, yaşam koşulları, evdeki veya topluluktaki aile üyesi sayısı, arkadaşların ve başka desteklerin varlığı ve bağlılığı, çalışma yeteneği, mali durum ve beklentiler, günlük hayattaki bağımsızlık düzeyidir.

Yukarıdaki kategorileri akılda tutarak, tıbbi sorunlu kişüerin cinsel sorunlarının tedavisi en çok hastalar ve klinisyenler cinsel iyileştirmenin üç ilkesini takip ettiğinde başarılı olur (Elliott, 2002):

İlaçlara veya cihazlara bel bağlamadan önce bedenin arta kalan fizyolojik kapasitesini azami seviyeye çıkarın.

Özel tekniklerden konumlandırma seçenekleri, özel destek yastıkları, vibratörler, ereksiyon güçlendirme ilaçlan veya cihazları vs. yararlanarak kalan sınırlamalara uyum sağlayın.

Pozitif bir bakış açısıyla iyileştirme çabalarının üstüne düşün. Doku, motor ve duyum iyileşmesinin tersine cinsellik, beden maksimum iyileşme düzeyine ulaştıktan çok sonra da gelişmeyi sürdürme potansiyeline sahiptir.