Cinsel uyarılma sorunları

Aynı şekilde düşük öznel uyarılmanın yaygınlığı hakkındaki kesin oranlar çok azdır, epidemiyolojinin odak noktası da genellikle uyarılmanın tek bir unsuru, yani vajinal ıslanma üzerinde toplanır. Ulusal Kadın Sağlığı (SWAN) çalışmasında elde edilen %5?lık oranda olduğu gibi, ulusal olarak tipik bir İngiliz örneklemindeki 18 ila 70 yaş arası 979 kadınla yapılan bir çalışmada %17 oranındaki tanımlanmış uyarılma sorunlarının vajinal kuruluktan bağımsız olduğu bulunmuştur. Ulusal olarak temsil edilen örneklemlerdeki kadınların %10-30?luk prevalansıyla, çoğunlukla araştırmaların odak noktası ıslanma sorunları olmaktadır. Oysaki yetersiz ıslanması olan kadınların öznel olarak uyarılıp uyarılmadıklarını bilmeden, bu oranlar sınırlı bir fayda sağlar.