Doğuştan anormallikler nasıl anlaşılır

Hayatlarının ilk birkaç haftası içinde çocuklar sık sık hapşırırlar. Bu normaldir ve çocuğun soğuk almış olduğunu göstermez. Bazen süt emdikten sonra geğirirler; bu da sindirim sisteminde bir hasta k belirtisi değildir. Çocukların çeşitli akıntılar sonucu burun delikleri sık sık tıkanır. Bu durumda bir çöpün ucuna pamuk sararak bunu almak gerekir. Bazı bebeklerde dil ucunu ağız tabanına bağlayan bir parça bulunabilir. Çocuk büyüdükçe bu durum kendiliğinden düzelir. Ayrıca bir ameliyat yapılması gereksizdir.

Konuşmaya engel olmayan ve tıp dilinde frenum denilen bu doku parçası, bazen dilin yutma hareketlerini engelleyebilir. O zaman bir cerrahın bu dokuyu kesmesi gerekir.
Ağzında dişle doğan bebeklerin oranı iki binde birdir. Bu diş ya da dişler normaldir, genellikle çekmek gerekmez. Bebeğin ilk dişleri altı aylıkken çıkar. Normal diş çıkarmada kızartı, ateş, öksürük, ishal gibi belirtilere rastlanmaz. Oysa halk arasında çocuğun dişinin çıkması, sırasında bu tür belirtilere rastlanacağı fikri yaygındır. Normal diş çıkaran bebek için özel bir tedbir gerekmez. Bazı çocukların gözleri sık sık nemlenir. Bu durumun sebebi, gözyaşlarını burun boşluğuna ulaştıran ter kanalının henüz oluşmamış olmasıdır. Zamanla bu kanal açılır ve çocuğun gözü eskisi gibi sık sık sulanmaz.

Yeni doğmuş kız ve erkek çocukların yaklaşık olarak yarısında, memelerde büyüme dikkati çeker. Hatta az miktarda, süte benzer bir sıvı akar. Bu durumda bir tedbir almak gerekmez. Bunun sebebi anne karnında iken, çocuk vücuduna geçmiş olan kadınlık hormonlarıdır. Çocuk doğduktan sonra bu hormonlar vücuttan uzaklaştırılır ve memeler küçülerek normal duruma gelirler.

Çocuklarda sık sık göbek fıtığı görülür. Zararsız olan bu fıtık, çok kere kendiliğinden iyileşir. Ancak kasık fıtıkları hemen tedavi edilmelidir. Çünkü bu tür fıtıklar bağırsak tıkanmasına yol açabilirler.

Erkek çocukların doğar doğmaz sünnet edilmeleri tıbbî açıdan zorunlu değildir. Ancak sünnet derisi çocuğun işemesini engellerse sünnet gerekli olur. Kimi ülkelerde bebekler yüz üstü yatırılır. Yüz üstü yatan bir çocuğun kusmuğunun soluk borusuna kaçması ihtimali daha azdır. Ancak bu durum bazen burun deliklerinin tıkanmasına ve çocuğun solunum güçlüğü çekmesine yol açabilir.

Bebekleri kundaklamak, birçok ülkede günümüzde de uygulanmaktadır. Kundaklamanın sebebi ülkeden ülkeye değişir. Bacakların düzgün olması, daha kolay uyuma, dış üreme organlarıyla oynamama başlıca sebeplerdir. Bu tutum sık sık kalça çıkıklarına yol açabilir. Bu sebeple modern tıpta kundaklamanın yeri yoktur.

Çocuk sıcak tutulmalıdır. Ancak fazla sıcaklık çocuğun terlemesine, bu durum ise pişiklere yol açar. Son yıllarda, gereğince ısıtılmayan yeni doğmuş bebeklerin yüzlerinin, kol ve bacaklarının kızardığı, vücut sıcaklığının anormal şekilde düştüğü dikkati çekmiştir. Bu durum, bebeklerin yüzde otuzunda ölüme yol açabilecek kadar ciddîdir. Böyle bir çocuğun 24-48 saat süreyle yavaş yavaş ısıtılması doğru olur. Çocuğun hemen sıcak bir yere alınması yararlı olmamakta, tersine çocuğun gerekli uyumu yapamaması sonucunda ölüm oranını çoğaltmaktadır.