İlişki süresince acı duymak

Bu kaçınılmaz olarak kadının seksi zevkli bir şey olarak görmesini zorlaştırır. Temelde neden fizikseldir. Sözgelimi çocuk doğurduktan sonra duyulan acılar bu duruma neden olabileceği gibi, bir ameliyat sonrası pamukçuk gibi bir enfeksiyonun, ya da kayganlığın yeterli olmamasıyla duyulan acılar da neden olabilir.

Eşi hakkında olumsuz duygular beslemek kadının arzusu üzerinde dramatik etkilerde bulunabilir. Hemen bir kadın uyarılmadan önce erkekle barışık ve ona duygusal yönden yakın olduğunu hissetmek ister. Eğer sevilmediği, kullanıldığı, yanlış anlaşıldığı hissine kapılırsa ya da öfkeli ve sinirli olursa daha az tepki verecektir. Kadının arzusu daha çok kendi duygulanmasıyla harekete geçer. Cinsel yaşamda oluşan bir aksamayı mutsuz bir ilişkinin göstergesi olarak görme eğilimindedir. Erkekler ise seksi yaşamın diğer alanlarından ayırmada kadınlardan daha başarılıdırlar. Cinsellik onlar için diğer her şeyden bağımsız bir olgudur.