İskelet kaslarının bütünleşmesi nasıl olur

İskelet kaslarının denetimi kas ve sinir sistemlerinin bütünleşmesiyle sağlanır. Bu kaslar omuriliğin gri maddesinde yer alan sinir hücresinin uzantıları (aksonlar) tarafından uyarılırlar (Çocuk felci virüsleri özellikle bu hücreleri zedelerler). Hücre uçları sinirlerin kaslara yakın bölümlerinde bölünür ve geniş bir alana yayılırlar. Koldaki pazı kası gibi kaba hareketler yapan güçlü kaslarda tek sinir hücresinin çalışmasıyla yüz ile bin kadar kas lifi uyarılabilir, Ancak hassas harekelileri gerçekleştiren göz kaslarında bir sinir hücresinin uyardığı kas hücrelerinin sayısı onu aşamaz. Sinirlerden uyarı alan kas hücresi bütün gücüyle kasıllar. Kastaki gerilim uyarıları sinir-kas ünitelerinin sayısıyla doğru orantılıdır.

Kaslar iki tür organın yordurmayla uyarı alırlar. Bunlardan biri kasın uzunluğundan, öbürü ise kas içindeki gerilimden etkilenir. Bu duyu organlarından gelen bilgi ya kas liflerine paralel olarak dıştan (kas iğleriyle) ya da seri halinde kas liflerinin içinden (kiriş organlarıyla) beyinciğe iletilir. Elektronik hesap makinasina benzeyen beyincik bu bilgileri değerlendirir. Kasların bütünüyle kasılmasına yal açmayan izometrik kasılmada, kiriş organları uyarılır. Kastaki gerilim artırılmadan gerçekleşen izotonik kasılmada ise kiriş organlarından daha az uyarı gelir ve beyinciğe bilgiyi kas iğleri iletir.