Orgazmı etkileyen psikososyal faktörler

Dinin, eğitimin, yaşın, sosyal sınıfın ve diğer sosyokültürel faktörlerin etkisine ilişkin varsayımlara rağmen, bunları destekleyen bulgular çok azdır. Laumann vd. (1999) kadınların anorgazmi şikâyetiyle bağlantılı demografik faktörlerin sadece eğitim, medeni durum ve yaş olduğunu bulmuştur. Orgazm sorunu olmayan kadınlara kıyasla orgazm yakınmaları olanlar daha gençtir, bekârdır ve daha az eğitimlidir. Uyarılma ve orgazm şikâyetleri ile birlikte anılan risk faktörleri, eve giren gelirin düşük olması, seyrek seks, seks hakkındaki düşüncelerin az olması, cinsel taciz öyküsü, ergenlik döneminden önce cinsel içerikli temaslara maruz kalma ve bir erkek tarafından cinsel olarak zorlanmayı içerir. Cinsel yolla bulaşan bir hastalık, idrar yolu semptomları, kötü sağlık durumu, duygusal sorunlar ya da stres dâhil sağlık ve yaşam tarzına dair konular uyarılma bozukluğunun önemli yordayıcılarıdır. Dini bağlantısı olmayan kadınlar, ilk partnerleriyle daima orgazm olduklarını belirtme olasılığı en düşük gruptur (Laumann vd., 1994). Kadınlarda dini bir bağlantıya sahip olmak, yüksek orgazm oranlarıyla ilişkilendirilir.

Daha önce belirtilen, 436 İngiliz kadın ve partnerlerinden oluşan rastlantısal seçilmiş halk örnekleminde, orgazmın yordayıcıları arasında daha genç yaş, genel evlilik uyumunun daha iyi olması ve ilişki süresinin daha kısa olması yer almaktadır (Hawton vd., 1994). Kadınların cinsel ilişkiden elde ettiği doyum, evlilik uyumuyla ve ilişkiyi yıpratmamakla yakından alakalıdır.