Penil ereksiyonlarının sinirsel kontrolü

Sempatetik ve parasempatetik aktivite, penisteki kan dolaşımım etkilemektedir (Figür 1). L2, L3 ve LVten gelen sinirsel impulslar, damarların büzülmesini engeller ve bu damar genişlemesi, gözenekli dokulardaki doluluğun artmasına yol açar. Nervi erigentes ve presakral pleksus aracılığıyla gerçekleşen parasempatetik sistemdeki aşırı akım, S2, S3 ve S4, eş zamanlı olarak penisteki dorsal damar sıkıştırılırken, arteriyollerdeki kas zarını ve spongiosa ile corpora cavernosa?nın süngerimsi dokusunu gevşeterek damar genişlemesine neden olur. Kas sütunları A-V hattını kapatırken, profünda arterdeki kan, corpora cavernosadaki boşluklara akar.

L1 ve L2 aracılığıyla gerçekleşen sempatetik aktivite, epididimis, ejakülator kanalı, seminal kesecikler ve prostattaki kas zarının büzülmesini harekete geçirerek semenin posterior üretrada emilmesine neden olur. Emilimden hemen sonra, üretradaki semenin varlığıyla uyarılan bir refleks olarak ejakülasyon meydana gelir. Bu noktada, ejakülasyon kaçınılmazdır. Sempatetik uyarıcılar iç mesane sfinkteri kapatarak semenin idrar torbasına geçmesini engeller. Pudendal sinirler aracılığıyla gerçekleşen, S2, S3 ve S+?teki somatik uvarım, bulbokavernoz ve ischiokaverııoz kaslarını daraltır ve bu, ritmik fışkırmalarla posterior üretradan semenin dışarı atılmasına ve bir haz duyusuna neden olur.

Ejakülasyondan sonra, sütun corpora cavernosadaki damarları kapatırken profünda arterdeki kan A-V hattından eferent damara geçer. Orgazmdan sonra sempatik uyarımda azalma meydana gelir; penisteki arteriyol daralır ve ereksiyon durur (Morales, Ducrez, Delgado ve Whitehead, 1973). Omurilikteki sakral bölge, öncelikle şişkinlikten sorumludur; ejakülasyon, lumbar kord tarafından gerçekleştirilir. İlk uyarılma esnasında, parasempatik aktivite artar ve orgazma yaklaşılırken, parasempatik üstünlük tamamlanmasının ardından geri döner ve sempatik sistem devreye girer. Pelvik tepki, omurilikteki sakrolumbar bölgeye ve sağlıklı eferent sinirlerle organlara bağlıdır. Ancak, cinsel ?haz? için, beyinle uyarıcı arasında işler dununda bir omuriliğe gereksinim vardır. Omuriliğin yukarısında yer alan bölgeler, psikolojik uyaranı serebrumdan genital ve pelvik bölgelere iletmek için gereklidir.